Did you know that The Archers is the world’s longest running radio drama?

The Archers

Did you know that The Archers is the world’s longest running radio drama?

It has been broadcast on BBC since 1951 and to date nearly 20,000 episodes have been aired. Initially aimed at educating farmers following World War II, it has become BBC Radio 4’s most listened-to non-news programme. This soap opera is set in the fictional English village of Ambridge. Apart from the farm family of the Archers, the programme features the Aldridges, the Grundys, the Pargetters, the Carters, and the Snells.

posłuchaj nagrania – podcast

Vocabulary

the world’s longest running radio drama – najdłużej na świecie emitowane słuchowisko radiowe

broadcast – emitować, nadawać

to date – dotychczas

episode – odcinek

air – emitować, nadawać

initially – początkowo

most listened-to – najchętniej słuchany

no-news programme – program o charakterze nie-informacyjnym

soap opera – opera mydlana

set – umiejscowiony

feature – przedstawiać, ukazywać

Grammar

LONG LONGER THE LONGEST = stopniowanie przymiotnika długi – dłuuuższy – najdłuuuuuuższy 😉

Reguła: przymiotniki jednosylabowe przymiotnik+(e)r, the+przymiotnik+(e)st

Np. The Vistula is the longest river in Poland.

THE ARCHERS = the Archer family – Archerowie/ rodzina Archerów

Reguła: The+nazwisko+s

Np. The Smiths have dined at a restaurant this week.

Więcej o rodzinie Archerów pod linkiem

https://www.bbc.co.uk/programmes/b006qpgr