Did you know that Snoopy, the character of Peanuts, is the first ever fictional dog in history to…

Snoopy

Did you know that Snoopy, the character of Peanuts comic strip by Charles B. Schulz, is the first ever fictional dog in history to receive an honorary registration in American Kennel Club?

Snoopy’s registration number is Beagle 1. Charlie Brown, another Peanuts character and Snoopy’s owner, once asked him “Since you now have an AKC registration number, do you want to enter a dog show?”, to which Snoopy replied “Don’t be ridiculous, I don’t even own a dog”. Snoopy can be lazy, stubborn and at times even mocks his owner, but, on the whole, he is an upbeat, imaginative and loyal beagle. Peanuts comic strips appeared in daily newspapers all over the world for five decades, from the 1950s to the year 2000 and were read by hundreds of millions of people every day in some 75 different countries, including Poland. Over all these decades, Snoopy, Charlie Brown and the whole Peanuts gang with their subtle ironies, sense of humour and complex relationships gave readers a lot of fun and inspiration.

posłuchaj nagrania – podcast

Snoopy

Vocabulary

Peanuts – Fistaszki

comic strip – komiks, angielski wyraz „strip” oznacza dosłownie pasek. Komiksy ukazywały się na łamach amerykańskich gazet właśnie w formie serii obrazków umieszczonych w linii.

honorary registration – honorowa rejestracja, honorowe członkostwo

American Kennel Club – największa organizacja kynologiczna w USA, zajmująca się promowaniem hodowli psów rasowych

enter a dog show – wziąć udział w wystawie psów

ridiculous – śmieszny

even – nawet

own – być właścicielem, posiadać

lazy – leniwy    

stubborn – uparty

mock – drwić

upbeat – pogodny, optymistyczny

imaginative – obdarzony wyobraźnią

loyal – lojalny

daily newspapers – gazety codzienne, dzienniki

gang – banda, ferajna

subtle – subtelny

irony – ironia

sense of humour – poczucie humoru

complex relationships – złożone relacje

Grammar – Określanie dekad

The 1950s – lata pięćdziesiąte XX wieku

(czytamy) the nineteen fifties

Reguła: the + dekada + s

Np. The plot of the novel Zły by Leopold Tyrmand takes place in the post-war Warsaw of the early 1950s. (Akcja powieści “Zły” Leopolda Tyrmanda rozgrywa się w powojennej Warszawie wczesnych lat 50. XX wieku).