Did you know that the Golden Gate Bridge in San Francisco can sing?

Golden Gate Bridge

Did you know that the Golden Gate Bridge in San Francisco can sing?

Residents in the Bay Area say that they can hear sounds from the 83-year old bridge as far as three miles away. Some of them love it and say it’s peaceful, others are not quite thrilled with the sounds and describe them as annoying, eerie or even scary. Some say it’s similar to an organ or a didgeridoo, for others it sounds like a train. The bridge’s “music” is a result of the project to make it more aerodynamic and therefore safer under high wind conditions. As part of the project handrails on the west sidewalk “were replaced with thinner vertical slats so that more air can flow through” said the Bridge District spokesperson. This has turned the bridge into a huge musical instrument that can be heard all around the bay. Whether they like it or not, the locals will have to get used to the bridge singing for years to come or at least until a new renovation. 

(Opracowano na podstawie artykułu CNN na stronie https://edition.cnn.com/2020/06/06/us/golden-gate-bridge-noises-trnd/index.html)

posłuchaj nagrania – podcast

Golden Gate Bridge

Vocabulary

gate – brama

bridge – most

sing – śpiewać

resident – mieszkaniec

bay – zatoka

area – obszar, teren

as far as three miles away – z odległości aż 3 mil

peaceful – spokojny, łagodny

thrilled – podeskscytowany

describe – opisywać

annoying – denerwujący, irytujący

eerie – tajemniczy, niepokojący

scary – straszny, przerażający

therefore – dlatego

under high wind conditions – w warunkach silnego wiatru

as part of the project – w ramach projektu

handrail – poręcz

sidewalk – chodnik (American English)

replace – zastępować

thinner vertical slats – cieńsze pionowe listwy

flow through – przepływać

spokesperson – rzecznik

this has turned the bridge into… – to zmieniło most w …

huge – wielki

whether they like or not – czy im się to podoba, czy nie

locals – miejscowi

get used to – przywyknąć

for years to come – w nadchodzących latach

at least until – przynajmniej aż do

renovation – remont

Grammar – Przymiotniki złożone zawierające liczebniki

np. 83-year-old bridge – osiemdziesięciotrzyletni most

Reguła: Liczebnik + rzeczownik (w l. poj.)

Uwaga: w tego typu wyrażeniach rzeczownik będący elementem przymiotnika złożonego pozostaje w liczbie pojedynczej: 10-minute walk (nie 10-minutes talk) – dziesięciominutowy spacer, 5-star hotel (nie 5-stars hotel) – pięciogwiazdkowy hotel.