Did you know that US citizens celebrate 4 July as Independence Day?

Independence Day

Did you know that US citizens celebrate 4 July as Independence Day?

It is the anniversary of the publication of the Declaration of Independence from Great Britain in 1776, more than a year after the outbreak of the American Revolutionary War. The Declaration explained why the thirteen American colonies at war with the United Kingdom of Great Britain considered themselves as thirteen independent sovereign states. These states subsequently formed the United States of America. The text of the declaration contains such well-known phrases as “all men are created equal” “inalienable rights”, “life, liberty and the pursuit of happiness”. The majority of the declaration was written by Thomas Jefferson.

Independence Day is a public holiday. It is a day off work for the general population, and school and most of businesses are closed. Many people celebrate the holiday by displaying the American flag outside their homes, arranging fireworks and patriotic music. Families have picnics and barbecues and hold watermelon and hotdog eating competitions as well as sporting events, such as baseball games, three-legged races and tug-of-war games. Unfortunately, most of the official celebrations will be cancelled this year for safety reasons due to COVID 19 pandemic.

posłuchaj nagrania – podcast

Independence Day

Vocabulary

citizen – obywatel

celebrate – świętować

Independence Day – Dzień Niepodległości

anniversary – rocznica

publication – publikacja/ ogłoszenie

Declaration of Independence – Deklaracja Niepodległości

outbreak – wybuch (wojny, pandemii)

American Revolutionary War – Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

explain – wyjaśniać

colony – kolonia

considered themselves – uważały się za

sovereign – suwerenny, autonomiczny

state – stan

subsequently – następnie

contain – zawierać

all men are created equal – wszyscy ludzie są sobie równi (dosłownie: zostali stworzeni równymi sobie)

inalienable rights – niezbywalne prawa

life, liberty and the pursuit of happiness – życie, wolność i dążenie do szczęścia

majority – większość

public holiday – święto państwowe/ dzień wolny

day off work – dzień wolny od pracy

general population – ogół ludności

display a flag – wywieszać flagę

arrange – organizować

fireworks – ognie sztuczne

barbacue – grill

watermelon and hotdog eating competitions – zawody w jedzeniu arbuzów i hot dogów

three-legged race – wyścig par z jedną nogą związaną/ wyścig na trzy nogi

tug-of-war – przeciąganie liny

unfortunately – niestety

cancel – odwoływać

for safety reasons – ze wględów bezpieczeństwa

pandemic – pandemia

Grammar – Liczebniki porządkowe/ Ordinal numbers

Reguła: (w uproszczeniu) od “4” wzwyż dodajemy końcówkę „th”. Uwaga: five – fifth, nine – ninth

1st – first

2nd – second

3rd – third

4th – fourth

5th – fifth

6th – sixth

7th- seventh

8th – eighth

9th – ninth

10th – tenth

Np. George Washington was the first president of the USA, John Adams was the second, Thomas Jefferson – the third and Abraham Lincoln the sixteenth.

Poland’s Independence Day falls on 11 November (the eleventh of November).

Uwaga – W amerykańskiej odmianie języka angielskiego daty zapisujemy w kolejności miesiąc/ dzień/ rok – np. The Declaration of Independence was published on July 4, 1776.