Did you know that M&M’s were the first candies in space?

M&M’s in space

Did you know that M&M’s were the first candies in space?

These tiny morsels of chocolate and sugar made history when they were launched into orbit with the Columbia space shuttle on 21 April 1981. Although NASA made an effort to remove as much brand labelling as possible and renamed the popular candy, the recognisable lowercase ‘m’ was not changed. In many ways M&M’s are a perfect space snack. They are bite-sized and, unlike other candies or foods, do not crumble or melt in your hand. There are countless pictures of the astronauts tossing the candy-coated chocolates in zero-gravity environment in order to eat them. The candies, however, provided more than just a dose of sugar or amusement. They were a reminder of home and a connection to the astronauts’ earthly lives they had left behind.

posłuchaj nagrania – podcast

M&M’s in space

Vocabulary

candies – cukierki (American English)

space – kosmos

morsel – kąsek, kawałek, smakołyk

made history – przeszły do historii

were launched into orbit – zostały wystrzelone na orbitę

space shuttle – prom kosmiczny

although – chociaż

make an effort – dokładać starań

remove – usuwać

brand labelling – oznaczanie marką

rename – zmieniać nazwę

recognisable – rozpoznawalny

lowercase – pisane małą literą

snack – przekąska

bite-sized – wielkości jednego kęsa

unlike – w przeciwieństwie do

crumble – kruszyć się

melt – roztapiać się

countless – niezliczone

toss – podrzucać

candy-coated chocolates – powlekane czekoladki

zero-gravity – nieważkość

environment – środowisko/ otoczenie

provide – dostarczać

however – jednak

dose – dawka

amusement – rozrywka

reminder – przypomnienie

earthly – ziemski 

left behind – pozostawili

Grammar

Czas gramatyczny Past Perfect – stosujemy dla zaznaczenia czynności, która wydarzyła się wcześniej niż inna czynność w przeszłości.

Reguła: had + Past Perfect (3. forma czasownika)

Np.  M&M’s were a reminder of home and a connection to the astronauts’ earthly lives they had left behind. (Drażetki M&M’s były dla astronautów wspomnieniem domu oraz łącznikiem z ich ziemskim życiem, które pozostawili za sobą (tzn. przed wyprawą w kosmos).  

When I reached the station, I realised I hadn’t packed my passport. (Gdy dotarłem na dworzec, zdałem sobie sprawę, że nie zabrałem paszportu).