metoda Callana

🔴  Metoda Callana stosowana w naszej Szkole jest bardzo intensywnym sposobem nauki języka angielskiego. Zajęcia oparte są na konwersacji między lektorem i studentami, przy czym konwersacja ta jest kontrolowana i kierowana przez nauczyciela. Nie ma tutaj miejsca na chociażby chwilowy brak koncentracji.

🔴  Podstawową cechą Metody Callana jest to, że student mówi i słucha kilkakrotnie więcej w czasie lekcji, niż stosując jakąkolwiek inną formę nauki języka. W związku z tym uczy się on w dużo krótszym czasie niż jest to możliwe przy zastosowaniu innej metody.

🔴  Metoda Callana zachowuje 4 naturalne etapy przyswajania języka: student najpierw słyszy nowe słowo gdy wymawia je lektor, następnie wypowiada je sam w odpowiedzi na pytanie lektora, później poznaje pisownię słowa w trakcie czytania, aż w końcu uczy się je pisać podczas licznych dyktand. Tak więc uczymy wszystkich najważniejszych aspektów języka, zaczynając od poprawnego mówienia, tak jak w przypadku języka ojczystego.

🔴  Nie zapominamy również o gramatyce. Kwestie gramatyczne są wprowadzane już od pierwszych zajęć poprzez używanie wyłącznie poprawnych konstrukcji zdaniowych. Dodatkowo, w późniejszym okresie nauki zagadnienia gramatyczne wyjaśniane są poprzez regułki gramatyczne w języku angielskim.

🔴  Nauczyciele Callana mówią do studentów dwukrotnie szybciej niż w innych metodach. Zarówno nauczyciele jak i studenci mówią przez cały czas trwania lekcji. Średnia prędkość rozmowy podczas lekcji wynosi 210 słów na minutę, co oznacza, że student Callana słyszy ok. 12 600 słów na godzinę. W innych metodach jest to liczba tylko ok. 3 000 słów. Dzięki słuchaniu większej ilości słów na godzinę, mówieniu w klasie i używaniu samemu większej ilości słów, student oczywiście uczy się znacznie szybciej.

🔴  Metoda Callana osiąga tak dużą prędkość mówienia i rozumienia poprzez zadawanie studentom tych samych pytań każdego dnia zajęć aż do momentu, kiedy będą oni rozumieli i odpowiadali przy największej prędkości. Zwykle jest to osiągane po czterech czy pięciu powtórkach. Taka liczba powtórek gwarantuje nie tylko dużą prędkość mówienia i rozumienia, ale i trwałe zapamiętywanie zdobywanej wiedzy bez względu na to, jak słabą pamięć ma student.

🔴  Inną właściwością Metody Callana jest to, że każdy student ma przeznaczoną taką samą ilość czasu na mówienie. W większości metod najbardziej rozmowni studenci zajmują prawie cały czas, podczas gdy reszta siedzi i przysłuchuje się.

🔴  Kolejną zaletą Metody Callana jest to, że pokonuje ona nieśmiałość studenta. Wielu studentów podczas nauki języka obcego obawia się mówić. W metodzie Callana, bazującej w większości na pracy ustnej pytanie – odpowiedź, student jest zachęcany do mówienia, a w konsekwencji szybko pokonuje opór w mówieniu.

🔴  Do niewątpliwych plusów metody należy także brak konieczności odrabiania żmudnych zadań domowych. Praca własna ogranicza się jedynie do sprawdzenia pisanych podczas lekcji dyktand oraz przejrzenia kilku lekcji wstecz w podręczniku, co zajmuje nie więcej niż 10 -15 minut.  To naprawdę niewiele w porównaniu do innych metod.

🔴  Postępy naszych studentów sprawdzane są regularnie w formie egzaminów pod koniec każdego z 12 etapów nauki metodą Callana. Przejście do wyższego poziomu metody możliwe jest po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu.

🔴  Jako jedyna szkoła w regionie posiadamy certyfikat z zakresu nauczania języka angielskiego metodą Callana wydany przez Callan Szkołę Języka Angielskiego w Krakowie.

 

Zapraszamy na naszego FB. Polub nas i bądź na bieżąco!