opłaty

🔴  Sposoby płatności za kursy dla dorosłych 🔴

Najpopularniejszą formą płatności w większości prywatnych szkół językowych jest opłata z góry za cały rok nauki.
Nasza oferta oferuje możliwość dokonywania płatności również w systemie półrocznym jak i miesięcznym.
Opłaty za kurs uiszcza się według harmonogramu płatności, jaki otrzymuje się przy zapisie na kurs oraz wg zdeklarowanego systemu płatności, którego terminy są nieprzekraczalne.

Płatności miesięcznych dokonuje się zawsze z góry w terminie NAJPÓŹNIEJ do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kolejny nowy miesiąc nauki. Płatności  dokonywać należny przelewem na konto.

🔴  Cena lekcji 🔴

zajęcia stacjonarne: 3 godz. w tygodniu po 45 min.

grupa        Komfort (7-10 osób) 15 zł

grupa   Kameralna (4-6 osób)   25-35 zł

zajęcia online: 2 godz. w tygodniu po 60 min.

grupa        Komfort (6-8 osób) 20 zł

grupa   Kameralna (3-5 osób)   25-40 zł

🔴  Forma płatności 🔴

Wpłaty należy dokonywać:
– przelewem na konto numer :

63 1090 2750 0000 0001 4423 6285
Santander Bank Polska S.A.

dla: A4 PRO Agata Padamczyk-Paternoga
38-500 Sanok, ul. Kazimierza Wielkiego 3/10

w tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko osoby uczącej się oraz nazwę grupy.

Zapraszamy na naszego FB. Polub i bądź na bieżąco!